Amortyzacja samochodu a ubezpieczenie OC

Amortyzacja samochodu jest czynnikiem uwzględnianym przy likwidacji szkody z OC sprawcy oraz przy ustalaniu wysokości odszkodowania z tytułu poniesionej szkody. Przy sporządzaniu kosztorysu ubezpieczyciele uznają, że uwzględnienie ceny nowych części jest bezzasadne i mogłoby spowodować wzbogacenie się właściciela samochodu. Jednakże warto pamiętać, że pomniejszenie odszkodowania z tego powodu jest możliwe wówczas, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe udowodni, że nowe części przyczyniłyby się do wzrostu wartości samochodu.

Amortyzacja jest zużyciem środków trwałych w wyniku ich standardowej eksploatacji. W przypadku samochodów osobowych towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają to na podstawie roku produkcji samochodu – w przypadku aut starszych niż 5 lat zużycie amortyzacyjne wynosi 60%.

Pomniejszenie odszkodowania z OC sprawcy

Amortyzacja samochodu związania jest z obniżeniem wartości pojazdu związku z jego standardowym wykorzystywaniem. Zużycie amortyzacyjne wyliczane jest na podstawie roku produkcji pojazdu mechanicznego. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do pomniejszenia odszkodowania z OC sprawcy z powodu amortyzacji samochodu, a dokładniej jego części. Wynika to z przeświadczenia, że zastosowanie nowych części może zwiększyć wartość samochodu.  Do 2015 r. takie praktyki były stosowane nagminnie, jednakże Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zanotowała wiele nadużyć ze strony ubezpieczycieli. Od tego czasu pomniejszenie odszkodowania z OC jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe udowodni, że zamontowane w samochodzie części, doprowadzą do zwiększenia wartości początkowej auta. W praktyce jest to bardzo trudne, ponieważ ubezpieczyciel powinien przywrócić samochód do stanu sprzed kolizji czy wypadku drogowego.

Amortyzacja samochodu a odszkodowanie AC

Przed wykupieniem ubezpieczenia AC należy dokładnie przeczytać umowę. Może się w niej znaleźć zapis o amortyzacji części, która uzależniona jest od roku produkcji oraz stanu technicznego samochodu. W przypadku aut, które mają powyżej 5 lat większość towarzystw ubezpieczeniowych w kosztorysie, odejmuje 60% od wartości części zamiennych. Pomniejszenie odszkodowania nie dotyczy kosztów naprawy. Ponadto niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość wykupienia amortyzacji. W takiej sytuacji odszkodowanie nie zostanie pomniejszone, a osoba poszkodowana będzie mogła naprawić swój samochód przy zastosowaniu nowych części zamiennych.

Dodaj komentarz

59 + = 68