Inwestowanie pieniędzy w działalność społeczną

Działalność społeczna w dużej mierze oparta jest na altruizmie, którego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. Nie da się ukryć, że bez zaplecza finansowego nie da się na dłuższą metę prowadzić rozbudowanej pomocy społecznej. Oczywiście, mówimy w tym miejscu o organizacjach zaczynających swoją działalność od przysłowiowego zera, a nie o państwowych instytucjach z obowiązkiem pomagania najuboższym i potrzebującym. Pieniądze na działalność społeczną zdobywać można na różne sposoby. Bardzo dużo daje tutaj kreatywność zarządzających oraz umiejętności odnalezienia się w każdej sytuacji, a nie wszyscy to potrafią.

Szukanie sponsorów

Jest pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać w celu pozyskania funduszy na pomoc społeczną wybranej grupie. To zawsze pozwala na szersze działanie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy środki samej organizacji niosącej pomoc znajdują się na poziomie ograniczonym. Trzeba pamiętać, że zarządzający organizacją, fundacją czy też inną instytucją muszą wymagać od siebie tyle samo, a nawet więcej, co od organizacji sponsorujących. Warto więc nastawić się na organizację:

  • wystaw
  • koncertów
  • degustacji
  • aukcji
  • spotkań autorskich

o charakterze wspierającym. Środki pozyskiwane z akcji mogą zasilić budżet organizacji, a dzięki temu niesienie pomocy, zakup leków, urządzeń, wszystkiego, co będzie potrzebne do pomocy, okaże się w praktyce znacznie łatwiejsze i bardziej dostępne.

Inwestycja w działalność dobroczynną a wynagrodzenia

Prowadząc działalność społeczną na dłuższą metę, nie da się korzystać jedynie z wolontariatu. Prędzej, czy później osoby zaangażowane będą domagały się choćby minimalnego wynagrodzenia za swoją pracę i należy to zrozumieć. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie w wewnętrznych strukturach, jaką część finansów przeznaczy się na symboliczne i stałe wynagrodzenia dla działaczy. W takim miejscu musi się siłą rzeczy znaleźć ktoś, kto pracuje na cały etat w dziedzinie administracji, np. księgowa. Takie stanowisko jest niezbędne i sprawia, że wszelkie ekonomiczne działania organizacji są profesjonalnie wykonywane i nie może kwestionować ich nikt z zewnątrz.

Dodaj komentarz

88 + = 93