Obliczanie wynagrodzeń – na co trzeba uważać?

Obliczanie wynagrodzeń to czynność, która wymaga z jednej strony matematycznej skrupulatności, a z drugiej doskonałej znajomości przepisów prawa finansowego. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na powierzenie wykonania tej czynności zewnętrznym firmom.

Powierzając zewnętrznej firmie obliczanie wynagrodzeń, przedsiębiorcy mogą wiele zyskać. Po pierwsze to źródło oszczędności i szansa na przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń na podmiot zewnętrzny. Po drugie przedsiębiorca zyskuje pewność, że naliczanie wynagrodzenia zatrudnionym odbywa się terminowo, prawidłowo.

 

Na co trzeba uważać, naliczając wynagrodzenie zatrudnionym w firmie?

Przede wszystkim na zmieniające się przepisy prawa. Oczywiście niezmiennie podstawą prawną przy obliczaniu pensji zatrudnionym jest Kodeks pracy i wydane do niego rozporządzenie tematyczne. W przypadku obliczania wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych taką podstawą jest Kodeks cywilny.

 

Obliczanie wynagrodzeń sprowadza się do wyliczenia kwot wypłat dla pracowników, ale i kwoty składek ubezpieczeniowych, podatków do potrącenia.

 

Przy obliczaniu wynagrodzeń trzeba uważać na prawidłowość wyliczeń. Niestety, nawet automatyczne kalkulatory i programy do wyliczania pensji mogą działać zawodnie czy generować błędy. Nie można im ufać bezkrytycznie. Bardzo ważne jest dokładne sprawdzanie zmian w przepisach prawa. Nawet czasami na pozór niewielka nowelizacja przepisów może znacząco zmienić dotychczasowy sposób naliczania pensji czy potrącenia od wynagrodzenia na potrzeby ubezpieczenia, podatku.

 

Argumenty przemawiające za delegowaniem obliczania wynagrodzenia z działu wewnętrznego firmy do zewnętrznego biura na zasadach outsourcingu

Dzięki temu przedsiębiorcy będą pewni, że wynagrodzenia dla ich pracowników jest naliczane terminowo i rzetelnie. To bardzo ważne, gdyż nie generuje ryzyka, że przedsiębiorcy będą ukarani za ewentualne uchybienia w tym zakresie. Gdyby jednak zadania płacowe były zrealizowane błędnie czy organ chciał dokładniejszych wyjaśnień w tym zakresie, przedsiębiorca za to nie odpowiada. Pełna odpowiedzialność jest przeniesiona na firmę outsourcingową, której powierzono rozliczenia i sprawy kadrowe.  Przedsiębiorca dzięki temu rozwiązaniu oszczędza. Nie musi bowiem wydawać na samodzielnie utworzenie i utrzymanie działu kadr i płac w swojej strukturze. Płaci jedynie za rzeczywiste czynności rozliczeniowe firmie zewnętrznej, co jest zdecydowanie tańsze.

Dodaj komentarz

+ 5 = 15