Obsługa prawna firm – jakie czynności obejmuje?

Obsługa prawna firm jest ważną usługą we współczesnym biznesie. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z takiej obsługi, wiele zyskują.

Dzięki obsłudze prawnej przedsiębiorcy mają codzienne wsparcie w obsłudze postępowań reklamacyjnych, sporów z klientami, czy przy zawieraniu umów. To naturalnie minimalizuje ryzyko ewentualnych postępowań sądowych czy negatywnych wyników przeprowadzonej kontroli w siedzibie przedsiębiorcy. Obecnie na rynku działa wiele takich firm, np. TGC Corporate Lawyers.

Na czym polega usługa obsługi prawnej przedsiębiorców?

W ramach obsługi prawnej kancelarie prawne zapewniają przedsiębiorcom:

 • doradztwo prawne w bieżących sprawach,
 • opiniowanie postępowań reklamacyjnych,
 • przygotowywanie wzorów regulaminów, umów, metodyk i procedur,
 • reprezentowanie ich w instytucjach zewnętrznych,
 • wsparcie w procesach sądowych.

Często obsługa prawna sprowadza się również do prowadzenia w imieniu przedsiębiorcy negocjacji, czy ustaleń biznesowych z kontrahentami. W wielu przypadkach oferujący tę usługę prawnicy są elastyczni, działają zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klientów biznesowych.

Jakie cechy powinna mieć idealna kancelaria prawna do obsługi prawnej?

Ustalenie zamkniętego katalogu cech takiej kancelarii jest trudne, a nawet niemożliwe. Każdy przedsiębiorca ma zwykle inne, indywidualne oczekiwania i priorytety w tym zakresie.  Ważne jest jednak, aby tej postaci kancelaria:

 • działa na rynku przynajmniej kilka lat i posiadała sukcesy, dobre referencje w dziedzinie obsługi klientów biznesowych,
 • zatrudniała radców prawnych, adwokatów, specjalizujących się w prawie przedsiębiorców, prawie cywilnym, prawie handlowym,
 • zapewniała możliwie szeroki pakiet działań i wsparcia prawnego w ramach obsługi prawnej,
 • gwarantowała szybkie, bieżące wsparcie prawne Klientom, jak chociażby opinie prawne wydawane do stanów faktycznych online,
 • reprezentowała swoich klientów w postępowaniach sądowych, ale i innych postępowaniach np. w Urzędzie Patentowym, przed Rzecznikami i Federacją Konsumentów, wobec Państwowej Inspekcji Pracy itp.,
 • była otwarta na negocjowanie indywidualnych warunków współpracy z każdym klientem biznesowym.

Decydując się na skorzystanie z takich usług, przedsiębiorca docelowo wiele zyska. Po pierwsze nie musi sam tracić czasu na załatwianie wielu urzędowych czynności przy prowadzeniu firmy, a mogą to zrobić za niego pełnomocnicy z wybranej kancelarii prawnej. Po drugie przedsiębiorca ma pewność, że wszystkie swoje procesy i działania w firmie realizuje zgodnie z aktualnym prawem. To bardzo ważne. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych procesów sądowych i późniejszych kar.

Dodaj komentarz

8 + 1 =