Outsourcing pracowniczy w ramach nowoczesnego biznesu – zalety i wady

Outsourcing pracowniczy współcześnie jest jednym z narzędzi do prowadzenia biznesu dla małych, średnich i dużych firm. Leasing pracowniczy pomaga ograniczyć wydatki i uzyskać dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jest to usługa płatna, ale zwykle o wysokiej jakości.

Outsourcing pracowniczy daje dostęp do wykwalifikowanych pracowników

Outsourcing pracowniczy umożliwia zlecenie określonych zadań w firmie specjalistom z zewnątrz. Zwykle outsourcing pracowniczy dotyczy takich obszarów jak kadry, płace, IT, obsługa klienta czy marketing. Wyspecjalizowanych w danej dziedzinie pracowników można pozyskać np. przez agencję pracy lub w ramach BPO od firm zewnętrznych specjalizujących się w leasingu pracowniczym.

Nie trzeba samodzielnie sprawdzać zatrudnianego w ramach outsourcingu pracownika, ponieważ jego kwalifikacje weryfikuje formalny pracodawca, który oferuje usługi outsourcingowe. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zyskać kompetentnego pracownika do konkretnych zadań.

Leasing pracowniczy a odpowiedzialność wobec pracowników i urzędów

Zaletą outsourcingu pracowniczego jest też to, że wszelkie zobowiązania wobec pracowników i urzędów wypełnia ten, kto oficjalnie zatrudnia pracownika, czyli firma outsourcingowa czy agencja pracy. Przedsiębiorca korzystający z usług outsourcingu pracowniczego jest zwolniony z obowiązku opłacania składek czy wypłacania wynagrodzenia konkretnej osobie (wynagrodzenie wypłaca firma „udostępniająca” pracownika w ramach outsourcingu).

Bezpieczeństwo korzystania z outsourcingu pracowniczego

Firma świadcząca usługę outsourcingu pracowniczego przejmuje na siebie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego związanego z zatrudnieniem. Dzięki temu współpraca może przebiegać sprawnie i w zgodzie z prawem.

Redukcja kosztów dzięki outsourcingowi pracowniczemu

Outsourcing pracowniczy pozwala zredukować koszty tworzenia nowych działów lub ich utrzymania. Dotyczy to m.in. działu kadr i płac czy działu marketingu. Działający w ramach outsourcingu pracownicy wykonują wszystkie powierzone im zadania zgodnie z aktualnym prawem, terminowo i dokładnie.

Wady outsourcingu pracowniczego

Outsourcing pracowniczy to usługa płatna, a jej zakres i cena ustalane są indywidualnie. Opłacalność korzystania z outsourcingu najlepiej oszacować w perspektywie funkcjonowania firmy przez kilka lat.

Za wadę outsourcingu pracowniczego można uznać obciążenie składkami, jeśli pracodawca formalnie zatrudniający pracowników nie reguluje zobowiązań publicznoprawnych. Zdarza się to bardzo rzadko, ale najlepiej wybierać takie firmy i agencje, które od kilku lat funkcjonują na rynku lub te, które polecają znajomi.

Dodaj komentarz

+ 65 = 72