Przetwarzanie danych w firmie to konieczność

Każda firma obecnie posiada dane osobowe pracowników oraz klientów. Musi je przetwarzać zgodnie z przepisami, bo inaczej grożą wysokie kary. Jakość przetwarzania danych to ważna sprawa, a klienci chętnie takie dane szybko i efektywnie przetwarzają. W firmie dane przetwarzają nieraz wszyscy, a czasami jedna konkretna osoba. Nazywana jest ekspertem ds. RODO. I ta osoba ma bardzo wiele do zaoferowania. Jakość jej działania jest wysoka i na pewno polecana każdemu. Konstytucja gwarantuje przetwarzanie danych osobowych i dba o bezpieczeństwo obywateli. Zagrożeniem jest handel danymi osobowymi, bo prowadzi do przestępczości, na przykład pobierane są kredyty na daną osobę, a to już jest bardzo niedobra sprawa. W 1997 roku opublikowano ustawę o ochronie danych osobowych, co jest bardzo ważną sprawą dla każdego. Czym jest przetwarzanie danych osobowych? Jest to zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Warto pamiętać, że jest to rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, gromadzenie, adaptacja, modyfikacja, odzyskiwanie, ujawniania, transmisja, blokowanie, a nawet ich niszczenie. Zwykłe dane osobowe to imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, wykształcenie, adres zamieszkania, adres e-mail. To są najbardziej podstawowe dane, które trzeba solidnie i rzetelnie chronić. Oprócz zwykłych danych osobowych istnieją dane wrażliwe, czyli dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, stanu zdrowia itp.

 

Czego firma potrzebuje?

 

Firma potrzebuje zgody osób zainteresowanych na przetwarzanie danych osobowych, bo to jest obowiązek. Bez zgody nie wolno przetwarzać żadnych danych osobowych. Danych wrażliwych nie wolno przetwarzać, ale istnieją pewne wyjątki. Jednak w większości przypadków przetwarza się zwyczajne dane osobowe. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być udzielona w formie pisemnej, może to być pismo lub mejl, czyli list elektroniczny. Podsumowując, dane osobowe są ważne, przepisy trzeba znać, a ich nieznajomość nie chroni nikogo od ich przestrzegania.

 

Dodaj komentarz

+ 70 = 77