Ryzyko kredytowe

Chyba nikt z nas nie lubi ponosić ryzyka, z którego może wynikać nieprzyjemne konsekwencje. Nie zawsze jednak działania, jakich się podejmujemy są całkowicie pewne i możemy przewidzieć to, co nastąpi wskutek pewnych działań. Sferą, w której ryzyko jest szczególnie niebezpieczne jest sfera bankowa. Wiadomym jest bowiem, że jeśli chodzi o pieniądze – nie ma żartów. Jedną z najniebezpieczniejszych form ryzyka jest ryzyko kredytowe, które polega na tym, że wskutek pewnych działań i sytuacji możemy stracić pewne zasoby.

Czym jest ryzyko kredytowe?

Mówiąc najprościej, ryzykiem kredytowym nazwać możemy działanie, które niesie za sobą ogromne czy nieco mniejsze ryzyko straty lub zmiany niekorzystnej w sferze finansowej. Wynika to najczęściej ze zmian w sferze finansowej tudzież z wahań tak zwanej zdolności kredytowej. Ryzyko kredytowe to zazwyczaj ryzyko, które jest niebezpieczeństwem wynikającym z niewykonania pewnego zobowiązania przez danego kontrahenta. Mówiąc przystępniej – ryzyko finansowe jest najczęściej niebezpieczeństwem lub niepewnością banku, która wynikać może z tego, że instytucja bankowa nie jest pewna, że osoba zaciągająca zobowiązanie finansowe wypełni wszelakie punkty zawarte w umowie i całkowicie wywiąże się z danego zobowiązania finansowego. Jest to olbrzymie zagrożenie dla banku, gdyż prowadzić może do straty ze strony banku.

Ryzyko kredytowe – ogromne zagrożenie dla banku

Prawdą jest, że patrząc na sytuację ryzyka kredytowego ze strony banku każda z osób, która dopuszcza się pobrania pewnego zobowiązania finansowego wobec banku jest potencjalnie jednostką, która niesie za sobą to ryzyko. Tak naprawdę żaden bank nie może się przed tym zabezpieczyć. Umowa, która zawiera szczegółowe postanowienia i określone daty spłat nie są potwierdzeniem tego, że pieniądze zaciągnięte w zobowiązaniu zostaną w danym terminie uregulowane i wpłyną do banku. Ryzyko takie dotyczy przede wszystkim zaciągniętych pożyczek, kredytów czy skupowanych wierzytelności. Może być również bezpośrednią konsekwencją linii kredytowych.

Dodaj komentarz

94 − 90 =