Ryzyko operacyjne

Znane i dobre przysłowie mówi „Kto nie ryzykuje, ten nie ma”. Nie zawsze jednak podejmowane przez nas ryzyko jest opłacalne w dłuższej perspektywie czasu – zdarza się bowiem, że jest to jedynie coś, co ratuje nas w danym momencie, chwili. Podejmowanie wszelakiego ryzyka wiąże się nie tylko z ogromem wątpliwości ale również stresu, wynikającego z tego, że tak naprawdę nie wiemy jak skończy się dane przedsięwzięcie. Podobnie jest w przypadku ryzyka operacyjnego, które wynikać może z niestety zawodnych procedur.

Czym jest ryzyko operacyjne?

Mówiąc najprościej, ryzyko operacyjne to ryzyko, które może nieść za sobą większe, lub mniejsze straty, które wynikają z braku przewidywalności zakończenia się danego przedsięwzięcia. Wynikać może one z tego, że nie każda z sytuacji i zachowań ludzkich jest wyjątkowo przewidywalna. Ryzyko te obejmuje również poważne ryzyko prawne. Najczęstszą konsekwencją ryzyka operacyjnego może być strata lub częściowe utracenie danych lub określonych zasobów materialnych. Ryzyko to opisane jest w dwóch naukach. Mowa tu przede wszystkim o naukach ekonomicznych i zarządzaniu, które w szczegółowy i wnikliwy sposób analizują wszelakie wpływy oraz to, co może mieć bezpośredni wpływ na wystąpienie takiego ryzyka. W profesjonalnym założeniu powinniśmy dążyć do tego, aby ryzyko takie było jak najmniejsze lub – aby dało się w prosty i przejrzysty sposób przewidzieć wystąpienie takiego ryzyka i znalezienie alternatywy, która pomoże go uniknąć lub to ryzyko zminimalizować.

Kogo dotyczy ryzyko operacyjne?

Ryzyko operacyjne dotyczy nie tyko większych przedsięwzięć czy ogromnych koncernów ale przede wszystkim – każdej organizacji, która zajmuje się działalnością gospodarczą. Ryzyko operacyjne dotyczy więc tak naprawdę każdego z nas. To w jaki sposób zarządzamy ryzykiem operacyjnym ma szczególne znaczenie w szczególności dla całego systemu bankowego, który jest odpowiedzialny za stosowanie pewnych zabezpieczeń, mających na celu ochronę systemu bankowego przez pryzmat różnego rodzaju „zawirowań” na rynku działalności gospodarczych.

Dodaj komentarz

3 + 5 =